Χρώματα βάσης

Οι παρακάτω κωδικοί διατίθενται σε συσκευασίες του  0,25 lit /14 €  -  0,5 lit /25 €  -  1 lit /45 €